Opbrengst van verkoop CD-rom volledig voor Stichting Klein Verzet

CD-rom Fietskoerier met veel extra's!


Dick en ElsVoordat Dick en Els Stichting Klein Verzet oprichtten fietsten ze vierenhalf jaar rond de wereld. Tijdens die reis schreven ze op hun website spannende verhalen die ze illustreerden met prachtige foto's.

Die website trok tienduizenden bezoekers en oogstte in binnen- en buitenland veel lof maar moest (wegens beperkte webruimte) worden gereorganiseerd. Daarom besloten Dick en Els na hun thuiskomst  een professionele cd-rom te laten maken waarop diezelfde (oorspronkelijke) website staat, uitgebreid met tweeduizend extra foto's en vijftig liedjes uit de verschillende landen waar ze in die vierenhalf jaar doorheen gefietst zijn. Deze cd-rom is geschikt voor zowel Windows, Macintosh en OSX.
Wanneer je 18,00 overmaakt op rekeningnr. 51.73.56.279 t.n.v. Stichting Klein Verzet te Noordwijkerhout o.v.v. 'CD Fietskoerier' dan krijg je deze zo spoedig mogelijk toegestuurd.
De verkoopopbrengst van deze CDR is volledig voor Stichting Klein Verzet en wordt gebruikt voor de financiering van onderwijsprojecten van kansarme kinderen en jongvolwassenen.